Savršena sposobnost zametanja plodova na visokim temperaturama.

Visoka otpornost na pucanje i veoma elegantna prezentacija klastera,

Boja veoma atraktivna intenzivno crvenena.

 

Tip Useva

Cherry

Tip Biljke

Indetermninantni

Dodatak za Čeri

Okrugao

Boja

Crvena

Upotreba

Sveža potrošnja, Ceo plod

Otpornosti

ToMV, TYLCV, Ff, Pst, Vd, Mi, Mj, Fol 1, Fol 2

print

Legal terms

* Otporni hibridi mogu pokazati određene simptome bolesti ili oštećenja pod velikim pritiskom štetočina i/ili u lošim uslovima okoline i/ili suočeni sa novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koje se mogu pojaviti.
Za paradajz: Temperatura tla iznad 27°C i drugi nepovoljni uslovi mogu dovesti do slamanja otpornosti na nematode.

**pogledajte ISF definicije na adresi http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Kopija definicija pojmova, koji opisuju reakcije biljaka na štetočine za Industriju Povrtarskih Semena, može se dobiti na zahtev u našim kancelarijama.