Inovacije

Mi, u Hazeri, radimo direktno sa vodećim međunarodnim istraživačkim institucijama, primenjujući najnovija naučna dostignuća u cilju stvaranja boljih rešenja za kupce širom sveta. Naši naučno-istraživački procesi i laboratorije su sertifikovani u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, uključujući ISO i NAL. Naučno-istraživačke laboratorije uključuju: centar za genotipizaciju, laboratoriju za citologiju i fitopatologiju. Suočavanje sa budućim potrebama uzgajivača, prodavaca, radnika i potrošača zahteva predviđanje. Ovo postižemo kroz opsežno ispitivanje tržišta, marketinško istraživanje i saradnju među korisnicima. Naša jaka tržišna orijentacija usmerena je ka oplemenjivanju i istraživačkim aktivnostima. Nove sorte koje je Hazera izbacila odlikuju se poboljšanim prinosima visokokvalitetnih svežih proizvoda, jakim učinkom, otpornošću na štetočine, bolesti i uslove životne sredine, a privlačne su i potrošačima - i sve to u vrhunskom pakovanju semena. Pošto je za razvoj sorte potrebno vreme, predviđanje tržišnih trendova predstavlja ključ našeg uspeha. Put ka tržištu Konvencionalne tehnike oplemenjivanja su srž Hazerinog procesa oplemenjivanja povrća. Ove osnovne aktivnosti su pojačane razvojem tehnologije oplemenjivanja koji skraćuje vreme potrebno da proizvod postane dostupan na tržištu. Naši naučnici se usavršavaju u svim glavnim disciplinama, uključujući patologiju biljaka, psihologiju, biohemiju, citologiju, genetiku, bioinformatiku i naučno računarstvo, kako bi unapredili naš proces oplemenjivanja. Hazera je posvećena aktivnom iskorišćavanju tehnologija oplemenjivanja sledeće generacije u oblasti DNK sekvenciranja, fenotipizacije i upravljanja podataka, kako bi povećala efikasnost oplemenjivanja i razvoja tehnologije Globalno prisustvo Naše globalno prisustvo u istraživanju i razvoju ima da zahvali činjenici da Hazera ima 4 razvojno-istraživačka centra i 8 stanica za oplemenjivanje koje se nalaze u ključnim poljoprivrednim i hortikulturalnim područjima. Ovo nam omogućava da pre izbacivanja na tržište, sveobuhvatno ocenimo učinak naših sorti, kako bismo osigurali njihovu prilagođenost na lokalne i regionalne uslove životne sredine i praksu gajenja. Naši razvojno-istraživački centri su angažovani u saradnji i projektima sa raznim dobavljačima tehnologije oplemenjivanja, uključujući tu istraživačke institute i univerzitete usmerene ka unapređenju naučnog napretka. Osim toga, kao član Limagrain grupe, Hazera koristi globalnu razvojno-istraživačku mrežu i tehnološke mogućnosti jedne od najvećih svetskih kompanija za proizvodnju semena.