Prva rotkvica sa punom otpornošću na Albugo candida!

Veoma produktivni i ujednačeni hibrid rotkvice, selekcionisan za proizvodnju od kasne jeseni, tokom cele zime do ranog proleća u zaštićenom prostoru.
• Kratak period vegetacije
• Jarko crvena boja
• Veoma ujednačena, okrugla rotkvica
• Vrhunski unutrašnji kvalitet – belo, hrskavo meso
• Veoma otporna na pucanje u dobrim uslovima uzgoja.
• Pogodna za mašinsku i ručnu berbu, za vezice i pakovanje.
• Dobara skladištenost
Otpornosti:
HR: Albugo candida
IR: Peranospora.

print

Legal terms

* Otporni hibridi mogu pokazati određene simptome bolesti ili oštećenja pod velikim pritiskom štetočina i/ili u lošim uslovima okoline i/ili suočeni sa novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koje se mogu pojaviti.
Za paradajz: Temperatura tla iznad 27°C i drugi nepovoljni uslovi mogu dovesti do slamanja otpornosti na nematode.

**pogledajte ISF definicije na adresi http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Kopija definicija pojmova, koji opisuju reakcije biljaka na štetočine za Industriju Povrtarskih Semena, može se dobiti na zahtev u našim kancelarijama.