Snažni i vrlo produktivni, ekstra krupni beef hibrid sa širokom lepezom otpornosti za proizvodnju u zatvorenom i na otvorenom.
Plodovi su okruglog oblika, crvene boje i odlične čvrstine.
Težina ploda: 280-350 gr.
Biljke su bujne.
Glavna sezona uzgajanja: leto – jesen.

Tip Biljke

Indetermninantni

Otpornosti

ToMV, Fol, Vd, TYLCV, Mi, Mj, TSWV, For

Legal terms

* Otporni hibridi mogu pokazati određene simptome bolesti ili oštećenja pod velikim pritiskom štetočina i/ili u lošim uslovima okoline i/ili suočeni sa novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koje se mogu pojaviti.
Za paradajz: Temperatura tla iznad 27°C i drugi nepovoljni uslovi mogu dovesti do slamanja otpornosti na nematode.

**pogledajte ISF definicije na adresi http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Kopija definicija pojmova, koji opisuju reakcije biljaka na štetočine za Industriju Povrtarskih Semena, može se dobiti na zahtev u našim kancelarijama.