Hibrid namenjen za proizvodnju u zaštićenom prostoru. Preporučeno vreme setve od sredine oktobra do prve nedelje februara. Pogodan za berbu u vezice sa listovima i za pakovanje bez listova.

  • Dobar oblik i uniformnost
  • Poboljšana tolerancija na pucanje tokom rasta
  • Vrhunski unutrašnji i spoljašnji kvalitet

Sistem Uzgajanja

Plastenik

print

Legal terms

* Otporni hibridi mogu pokazati određene simptome bolesti ili oštećenja pod velikim pritiskom štetočina i/ili u lošim uslovima okoline i/ili suočeni sa novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koje se mogu pojaviti.
Za paradajz: Temperatura tla iznad 27°C i drugi nepovoljni uslovi mogu dovesti do slamanja otpornosti na nematode.

**pogledajte ISF definicije na adresi http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Kopija definicija pojmova, koji opisuju reakcije biljaka na štetočine za Industriju Povrtarskih Semena, može se dobiti na zahtev u našim kancelarijama.