Veoma rani, 60-dnevni, zeleni proletnji kupus. Glavice su okruglog oblika i kompaktne. Atraktivna glatka struktura zelenog lista sa dobrom sposobnošću držanja na polju.

Tip Useva

Beli

Upotreba

Sveža potrošnja

Ranostasnost

Veoma rani

Setva

Rasađivanje

Berba

Skladište

print

Legal terms

* Otporni hibridi mogu pokazati određene simptome bolesti ili oštećenja pod velikim pritiskom štetočina i/ili u lošim uslovima okoline i/ili suočeni sa novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koje se mogu pojaviti.
Za paradajz: Temperatura tla iznad 27°C i drugi nepovoljni uslovi mogu dovesti do slamanja otpornosti na nematode.

**pogledajte ISF definicije na adresi http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Kopija definicija pojmova, koji opisuju reakcije biljaka na štetočine za Industriju Povrtarskih Semena, može se dobiti na zahtev u našim kancelarijama.