Odličan beef hibrid crvenog paradajza, visokog kvaliteta ploda i odlične boje, uravnotežena biljka sa visokim prinosom.

Jarko crveni, sjajni blago spljošteni, čvrst plod sa dugim rokom trajanja nakon berbe. Snažna biljka sa relativno kratkim internodijama. Dobro zametanje plodova na visokim temperaturama.

Prosečna težina ploda: 250-320 gr.
Rani hibrid,
Glavna sezona presađivanja: leto, (jesen za mediteranske zemlje).

Otpornosti*:
HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, For, TSWV
IR: Mi, Mj, Ma

Tip Useva

Beef

Tip Biljke

Indetermninantni

Boja

Crvena

Setva

Rasađivanje

Berba

Skladište

print

Legal terms

* Otporni hibridi mogu pokazati određene simptome bolesti ili oštećenja pod velikim pritiskom štetočina i/ili u lošim uslovima okoline i/ili suočeni sa novim biotipovima, patotipovima, rasama ili sojevima štetočina koje se mogu pojaviti.
Za paradajz: Temperatura tla iznad 27°C i drugi nepovoljni uslovi mogu dovesti do slamanja otpornosti na nematode.

**pogledajte ISF definicije na adresi http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Kopija definicija pojmova, koji opisuju reakcije biljaka na štetočine za Industriju Povrtarskih Semena, može se dobiti na zahtev u našim kancelarijama.